[Hjem] [Mit Værløse] [
Byfest 1970] [Ritavej / Kollekollevej 11]
[Postkort fra gamle dage i Værløse!] [Med tog til Værløse]

 

Postkort fra gamle dage

Indtryk og billeder fra Værløse fortalt på gamle postkort. Billederne kan ses i større format ved at klikke på dem.

Fra Værløse Lejren (Nordlejren)

 

Fra Jonstrup

Fra Lille Værløse

Kroen

Søndersø

Søndersø

Torvet med kroen

Stationen

Det gamle kommunekontor

Kroen

Viadukten over Fiskebækvej lige nord for krydset Kirke Værløsevej / Ritavej (nuv. Kollekollevej) / Ballerupvej

IS-Andersen

 

Fra Kirke Værløse

Den gamle altertavle i kirken

 

 

 

© 1998 - 2017 Peter Topp Engelsted Jonasen

[Startside]