Læsseramper, læsseprofiler o.lign.

Læsseramper og læsseprofiler forsvinder fra stationerne efterhånden som der ryddes op og ikke længere køres gods.