Compiègne Wagon – Våbenhvilevognen fra 1918 og 1940

Compiègne-vognen blev bygget i 1914 i Saint-Denis som spisevogn nr. 2419D. Den blev brugt under første verdenskrig af Compagnie Internationale des Wagons-Lits, det selskab. I august 1918 blev vognen overdraget til den franske hær og konverteret til kontor og mobilt hovedkvarter for Ferdinand Foch, den allierede øverstbefalende.

Den 11. november 1918 tidligt om morgenen underskrev Foch og repræsentanter fra de allierede magter og det Tyske Imperium våbenhvilen i den daværende “vogn af Compiègne”. Våbenhvilen trådte i kraft kl. 11. den 11.11.1918.

Den “daværende”, fordi den originale vogn gik tabt under den Anden Verdenskrig. Den vogn, der står på museet, er således en anden, men identisk vogn fra Marskal Fochs togstamme.

Samme vogn, altså den daværende, var på Hitlers ordre, ramme for den franske kapitulation i 1940.

Compiegne Wagon No 2419D

Postkortet herover er fra mellemkrigsårene og viser således den originale vogn.

le Tren du Maréchal Foch
Compiegne Wagon No 2419D

Vejle i gamle dage

Vejle i gamle dage, perioden 1905 – 1963 set på 45 postkort fra en svunden tid. En stor del af kortene er trykt med “Verdenspostforeningen” på bagsiden.

Postkort fra Helsingør i gamle dage

Disse postkort er portostemplede i perioden 1907 – 1929

Postkort fra Gribskov og Gilleleje i gamle dage

Disse postkort fra Gribskov og Gilleleje er poststemplet henholdsvis 1908 og 1912.

Gilleleje, Nakkehove Fyr poststemplet 1908
Gilleleje, Nakkehove Fyr poststemplet 1912
Gilleleje, Nakkehove Fyr poststemplet 1912
Jernbanen i Grib Skov poststemplet 1912

Den dansk – tyske grænse 1911

Denne serie af postkort er koloredede fotos af grænseovergange over 1864 – 1920 grænsen mellem Danmark og Tyskland. Postkortene er poststemplede i oktober 1911.

Brammingeulykken 26. juli 1913

Bramminge-ulykken var en togulykke som skete den 26. juli1913, hvor toget 1029 afsporedes på vej mod Esbjerg kort efter at have passeret Bramminge (Bramming) station.

Nedenstående postkort er poststemplet i 1919.

DSB Driftsmateriel 2, 1938/1942

Vidste du, at Litra QA kunne transportere 40 soldater eller 8 heste, eller at DSB også var på “vandvognen”.

Se mere om godsvogne, specialvogne og private vogne ved DSB i 1938 / 1942 her i en komplet skanning af De Danske Statsbaner, Fortegnelse over Driftsmateriellet 1938 og Oversigt over private private vogne i 1942.

Se her: https://kvv73.dk/tog1-1/materiel/DSB-DRM-2-1942.pdf (88 MB)

Du kan se mere om følgende vogntyper:

 • Lukkede godsvogne
 • Åbne godsvogne
 • Hjælpevogne
 • Redningsvogne
 • Ambulancevogne
 • Bygningsvogne
 • Telegrafvogne
 • Værkstedsvogne
 • Svejsevogne
 • Tårnvogne
 • Færgevogne
 • Brovægtsprøvevogne
 • Slamvogne
 • Vandvogne
 • Sneplove
 • Sprøjtevogne
 • Specialvogne til ukrudtsbekæmpelse
 • Transformatorvogne
 • Kørekraner og løbevogne
 • Skinneudlægningskraner
 • Private vogne

Der er vogne fra følgende fabrikker:

 • Jernbanens Værksteder, Aarhus
 • Aktiebolaget Arløfs Mek. Værksted og Waggonfabrik, Arløf
 • Aktiebolaget Atlas, Stockholm
 • A. Borsig, Tegel bei Berlin
 • Societa Italiana Ernesto Bredo, Milano
 • Breslauer Actien-Gesellschaft für Eisenbahn-Wagenbau, Breslau
 • Sociêté Cockerill, Seraing, Belgien
 • Dortmund-Hoerder Hüttenverein
 • Hambruck, Volbaum & Co., Elbing
 • Maschinenfabrik “Esslingen”, Esslingen
 • A/S Frichs Maskinfabrik & Kedelsmedie, Aarhus
 • Gloucester Waggon Co., Gloucester
 • Sächsische Maschinenfabrik, Chemnitz
 • P. Herbarnd & Co., Köln – Ehrenfeld
 • Süddeutsche Waggonfabrik, Kelstebach a/M.
 • Kitson, Leeds
 • Jernbanens Værksteder, København
 • Kockums mekaniska Werkstads Aktiebolag, Malmø
 • Lauensteinsche Wagenbau-Gesellschaft, Hamborg
 • Vulcan, Maribo
 • Michigan Car Co., Detroit
 • Aktieselskabet “Mjølner”, Vejen
 • Johann Albrechts-Werke, Neustadt i Meklenborg
 • Oberschlisische Eisenbahn Bedarf-Aktien-Gesellschaft, Gleiwitz
 • Beyer Peacock & Co., Manchester
 • Heinr. Heine Söhne, Preetz, Holsten
 • Randers Hernbanefabrik, Randers
 • Berliner Maschinenbau Actien-Gesellschaft, Berlin
 • Skabo Jernbanevognfabrik, Bygdø pr. Oslo
 • A/S Titan, København
 • Eisenbahn-Wagenbau-Anstalt, Hamborg
 • A/S Vølund, Maskinfabrik, kedelsmedie og jernstøberi, København
 • V.. Zypen & Charlier, Köln-Deutz

Litraoversigt, godsvogne:

 • GC, 2251 – 2252
 • GA, 2253 – 2256
 • GB, 2257 – 2293
 • HA, 2312
 • HB, 2426 – 2545
 • HC, 2606 – 2670
 • EF, 2671 – 2720
 • QA, 2804 – 3018
 • QB, 3102 – 3511
 • QD, 3512 – 3838
 • QF, 3839 – 3963
 • IC, 3980 – 3999, 4145 – 4259, 4431 – 4450
 • ID, 4261 – 4430, 4261 – 4430
 • IR, 4451 – 4460
 • IKD, 4461 – 4480, 4531 – 4561, 4663 – 4671
 • IV, 4481 – 4494
 • IG, 4495 – 4530
 • IKF, 4561 – 4662
 • IKC, 4672 – 4698
 • IKB, 4700 – 4722
 • ISO, 4731
 • ISM, 4732 – 4737
 • IS, 4738 – 4800
 • IKH, 4801 – 4830
 • KC, 4875 – 5608
 • KM, 5635 – 5739
 • KJ, 5731 – 5736, 5767 – 5937, 6006 – 6009, 6030 – 6057
 • KM, 5750 – 5755, 5750 – 5755, 5947 – 5997, 6015 – 6027
 • PC, 6675 – 7227
 • PH, 7621 – 7702, 7739 – 7753
 • PHR, 7703 – 7738
 • TFT, 8001 – 8020
 • TA, 8118 – 8129
 • TB, 8168
 • TC, 8260
 • TDR, 8433 – 8500
 • TD, 8501 – 8740
 • TDT, 8741 – 8750
 • TE, 8881 – 8900
 • TGA, 8901 – 8904
 • TGC, 8905 – 8975
 • TGT, 8976 – 8995
 • TH, 9001 – 9150
 • PT, 9501 – 9624
 • PTR, 9625 – 9653
 • PK, 9681 – 9710
 • PS, 9711 – 9726
 • TL, 9999
 • TK, 10000
 • PJR, 13785 – 14019
 • PFR, 14020 – 15080
 • PFT, 15081 – 15100
 • PF, 15101 – 16619
 • PJS, 16620 – 16739
 • PJ, 16740 – 17204
 • IA, 19001 – 19130
 • IG, 19710 – 19763
 • IGK, 19764 – 20000
 • IVK, 20001 – 20037, 20039 – 20057, 20061 – 20214, 20261 – 20313
 • IVO, 20038, 20058 – 20060
 • IV, 20215 – 20235
 • IVM, 20236 – 20260
 • QH, 31959 – 32213
 • QHL, 32214 – 32838
 • QG, 32841 – 32913, 33604 – 34000
 • QGH, 32914 – 33313
 • QGV, 33314 – 33603
 • QEL, 34001 – 34080
 • QEB, 34081 – 34280, 34571 – 34620
 • QE, 34281 – 34570
 • QGR, 35001 – 35857, 35928 – 35967
 • QGB, 35858 – 35927
 • QR, 35968 – 36267
 • QRB, 36268 – 36667

Driftsmateriel ved DSB i marts 1938

Vidste du, at DSB havde 173 damprangerlokomotiver den 31. marts 1938. Se en summarisk oversigt over DSBs driftsmateriel pr. 31. marts 1938 her: https://kvv73.dk/tog1-1/materiel/DRM-1938-oversigt-marts.pdf

Private vogne 1938

Private vogne 1938 er et uddrag af driftsmateriel 1938 med oversigt over private vogne registreret ved DSB i marts 1938.

https:///kvv73.dk/tog1-1/materiel/DRM2-1938-Private-vogne.pdf

København L – Lygten

København L i 2005

I daglig tale “Lygten” efter kvarteret, som havde sit navn efter Lygtekroen og Lygteåen. Den oprindelige endestation i København.

I forbindelse med åbningen af KSB – Slangerupbanen blev indgået en OVERENSKOMST
om Kjøbenhavn-Slangerup Banens midlertidige Tilslutning til Kjøbenhavn N.
Statsbanestation. Du kan læse overenskomsten her. Nenstående kort er bilag til overenskomsten.

Sporplan København L og Nørrebro Station 1906

 

København L i 2005