Læsseramper, læsseprofiler o.lign.

Læsseramper og læsseprofiler forsvinder fra stationerne efterhånden som der ryddes op og ikke længere køres gods.

Gribskovbanens Driftsselskab (GDS)

En ægte skinnebus. Triangel forsøgsvogn nr. 1 på Hillerød lokalstation i 1922 med GDS G 1, senere C 40 som bivogn

Hillerød – Frederiksværk – Hundested – Jernbane (HFHJ)

Hillerød – Frederiksværk – Hundested – Jernbane (HFHJ)

Slagelse – Næstved Jernbane

Af nogle kaldet “Den økologiske bane”, men som det fremgår af nedenstående billeder fra 2003, er der ikke megen økologi over sporet syd for Slagelse ved Antvorskov Kaserne, dertil er der vist for lidt ukrudt på den ubenyttede bane!