Engelsted

Denne slægt antog 1741, uvist af hvilken grund, navnet Engelsted; dens våben, der kendes fra 1751, viser i sølv-felt en på grøn Jord stående naturligfarvet vildmand med nedadvendt kølle i højre hånd og grønt løv om hoved og lænder; over ham to mod midten flyvende naturligfarvede Engle bærende to over Korslagte tændte fakler og to bagud og nedadvendte pile. På hjelmen en halv vildmand med kølle over højre skulder. Hjelmklædet er sølv og rødt.

Kilde. Patriciske Slægter.

Familietraditionen beretter, at Jacob Andersen skulle have tjent sine penge, som han købte Rørbæk Hovedgård for, som Ridefoged på Engelsholm og at derfor skulle have taget navnet Engelsted.