Gardehusarregimentet

Gardehusarregimentets regimentsmærke

Gardehusarregimentets mærke

Gardehusarer af Hesteskadronen ved indvielsen af “Historisk samling” den 6. maj 2005

HKH Kronprins Frederik Oberstløjtnant ved Gardehusarregimentet
ved indvielsen af “Historisk samling” den 6. maj 2005

Gardehusarregimentets hjemmeside finder du på http://forsvaret.dk/GHR/