Storebæltstunnellens åbning 1. juni 1997

Med første ordinære tog under Storebælt og til Odense

Sidste IC-3 fra Korsør gamle station mod København